Ragbi savez Beograda (skraćeno: RSB) je neprofitabilna, samostalna, demokratska, nevladina, nepolitička sportska organizacija u okviru koje i preko koje se ostvaruju interesi ragbi sporta u Beogradu u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije.
Ragbi savez Beograda je osnovan 1952. godine sa ciljem popularizacije i omasovljenja, kao i stvaranje uslova za postizanje vrhunskih sportskih rezultata u ragbiju, posebno u mlađim uzrasnim kategorijama.
Za mlađe kategorije RSB organizuje i rukovodi redovnim takmičenjima na nivou Beograda, a u skladu sa mogućnostima bavi se unapređenjem stručno - pedagoškog rada u ragbiju kroz organizaciju trenera i sudija. Posebna pažnja poklanja se sprečavanju negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, lažiranje sportskih rezultata) i zaštiti zdravlja sportista.
 
Ragbi savez Beograda je član Ragbi saveza Srbije.
Ragbi savez Beograda je član Sportskog Saveza Beograda.